Ansvarig organisation för läkarutbildnings-program?

Fråga: 
Vilken organisation är ansvarig för att besluta om programmet för läkarutbildningen i Sverige?
Svar: 

Hej!

Det är de lärosäten som har utbildningarna. I Sverige finns läkarutbildningen på följande lärosäten:
•Göteborgs universitet
•Karolinska Institutet
•Linköpings universitet
•Lunds universitet
•Umeå universitet
•Uppsala universitet
•Örebro universitet

Ekamenstillstånd för lärosätena ges av UKÄ som går att läsa mer om här: http://www.uka.se/om-oss/uppdrag-och-verksamhet.html.

mvh

24 januari 2016 - 8:20