Ännu mer om Saturnus

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Hur påverkar Saturnus andra satelliter?
Svar: 

Du kan hitta länkar till ganska mycket information om Saturnus i bibblansvarar-arkivet: http://bibblansvarar.se/sv/svar/saturnus-paverkan-0.

Ytterligare information om just satellitsystemet hittar du t ex i nationalencyklopedin genom att söka på just Saturnus: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/saturnus.
Där kan du läsa ett helt avsnitt om just detta!

18 mars 2016 - 9:58