Annat ord för "saker"

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
Annat ord för "saker"
Svar: 

På https://www.synonymer.se kan du få reda på synonymer till de flesta ord. 

Synonymer till sak kan vara; föremål, ting, tingest, företeelse, grej, objekt, pryl, grunka, doning, pinal, mackapär, manick, moj, pjäs
angelägenhet, ärende, ämne, affär, business, fråga, sakfråga, förhållande
rättssak, fall, mål

7 april 2019 - 13:06

Kategorier