Anmälningsplikt i skolan

Besvarad av Liv Örneryd
Fråga: 
Två frågor (På vilket sätt kan man hjälpa de olika familjemedlemmarna ( karl,susanne,John,Lisa,Gustav )? Hänvisa till relevanta lagar (ex. Sol,HSL ,LVU,LPT,LSD) 2 Skolan och andra verksamheter har anmälningsplikt om " barn som far illa ". Vad är det för slags plikt och vad innebär det ?
Svar: 

Jag svarar på fråga 2 eftersom fråga 1 tycks vara tagen ur sitt sammanhang (oklart vad de skal hjälpas med).

Anmälningsplikt:
Alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke om att barnet riskerar att fara illa. I skolan gäller skyldigheten rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1§ socialtjänstlagen och 29 kap. 13§ skollagen.

3 augusti 2017 - 13:49

Kategorier