Anledning till abort?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilken är den främsta anledningen att det utförs aborter i Sverige?
Svar: 

Du kan läsa om aborter och orsaker i en rapport från RFSU, där du bland annat kan läsa att "[a]borttalen i Norden är lägre än genomsnittet i Västeuropa och långt under de globala siffrorna. 2011 gjordes knappt 14 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder. Flest aborter sker bland kvinnor som är mellan 20 och 24 år, följt av kvinnor mellan 25 och 29 år. I alla fem nordiska länder har tonårsaborterna sjunkit under 2000-talet."
Om abort - En PDF från RFSU

Du kan även läsa om aborter på socialstyrelsens hemsida

7 april 2019 - 11:23

Kategorier