Animism

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad kallas det när en tror på att allt är besjälat, och att det går att kommunicera med till exempel träd, vind och sjöar?
Svar: 

Det kallas Animism. Du kan läsa om det via exempelvis NE.se eller Wikipedia:
Animism - NE.se
Animism - Wikipedia.se

17 juli 2019 - 19:09

Kategorier