Andel kvinnliga chefer

Besvarad av Johanna Svensson
Fråga: 
Finns det många kvinnliga chefer i Sverige gemfört med manliga chefer?
Svar: 

Det är betydligt färre kvinnor som är chefer i Sverige än män. Ungefär var tredje chef är kvinna, 37 %, medan 63% är män. Siffrorna varierar dock beroende på chefsnivån.  Bland VD:ar är endast 16% kvinnor jämfört med 84% män. Hos Statistiska centralbyrån kan du läsa mer: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sy...

13 december 2017 - 14:26