Ämne som är bättre för miljön att förbränna än kol?

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Skulle man kunna använda andra ämnen för att ersätta en del av kol förbrukningen? Skulle man kunna använda något annat ämne än kol att förbränna som är bättre för miljön?
Svar: 

I Sverige har användningen av kol för uppvärmning nästan slutat men det används fortfarande i vår ståltillverkning. Kol är en typ av fossilt bränsle. Andra typer av fossila bränslen är naturgas och skiffergas. 
Eftersom fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna vill man öka användningen av biobränslen. Biobränslen är förnybara bränslen som till exempel trä, avfall och strå. 

Här kan du läsa mer:
Fossila bränslen Naturvårdsverket 
Hållbar bioenergi Naturvårdsverket
 

2 april 2019 - 11:16