Amerikanska revolutionen

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Amerikanska revolutionen
Svar: 

Här kommer lite kort information om amerikanska revolutionen eller som det också kallas "nordamerikanska inbördeskriget". Informationen är hämtad från NE / Nationalencyklopedin och Landguiden från Utrikepolitiska institutet. Båda har längre texter som dock är för långa att återge här. Hör med ditt bibliotek/skolbibliotek om du kan läsa dem där. "Nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA. Orsaken till revolten i kolonierna var missnöje över skatter och handelsrestriktioner. Den första sammanstötningen ägde rum i april 1775, varefter de 13 kolonierna satte upp en armé med George Washington som befälhavare. Den 4 juli 1776 förklarade sig kolonierna oavhängiga. Till en början hade britterna framgångar eftersom kolonialarmén var dåligt utrustad. Vid julen 1776 hejdade dock Washington fienden vid Trenton, och i oktober 1777 kapitulerade en brittisk styrka vid Saratoga. Detta ledde till att Frankrike 1778 gick med i kriget på kolonisternas sida, 1779 följt av Spanien och 1780 av Nederländerna. I och med detta blev kriget ett världskrig, som utkämpades även i bl.a. Västindien och Sydöstasien. Britternas stridskrafter räckte inte till. Åren 1778–80 försökte de erövra de södra kolonierna, men 1781 tvingades de kapitulera i Yorktown. Fred i nordamerikanska frihetskriget slöts i Versailles 1783, varigenom Storbritannien erkände koloniernas självständighet."
Från NE: nordamerikanska frihetskriget. http://www.ne.se/kort/nordamerikanska-frihetskriget, Nationalencyklopedin,
hämtad 2014-01-20.

Landguiden: 

"Frihetskampen tog fart på allvar 1773 när några upproriska kolonister, förklädda till indianer, vräkte telasten på tre engelska fartyg överbord i Bostons hamn, en händelse som blev känd som ”The Boston Tea Party”.

När regeringen i London svarade med repressalier bildade kolonierna en gemensam armé under ledning av plantageägaren George Washington från Virginia. Samtidigt organiserade de om sina förvaltningssystem och utsåg egna regeringar.

Den 4 juli 1776 fastställdes en gemensam självständighetsförklaring i Philadelphia och Amerikas Förenta Stater (United States of America, USA) utropades. Efter det befrielsekrig som följde tvingades engelsmännen att erkänna USAs självständighet. Ett fredsavtal slöts i Paris 1783"
Hämtat från: http://www.landguiden.se/Lander/Nordamerika/USA/Aldre-Historia

Till sist en länk från Komvux Gotland: http://www.historiaref.gotland.se/amerikan.htm

 

20 januari 2014 - 9:55

Kategorier