Allt om hinduismen

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
allt om hind´duismen
Svar: 

Jag tar din fråga som att du vill veta mer om hinduismen - det vill säga den religion som Nationalencyklopedin beskriver så här:
"Någon allmänt accepterad definition finns inte. Hinduismen har ingen stiftare, ingen av alla erkänd helig skrift och ingen övergripande organisation. Historiskt har den haft stort inflytande också utanför Sydasien, främst i Sydöstasien och Indonesien, men har där trängts undan först av buddhismen och sedan av islam. I modern tid är hinduismen också spridd inom minoritetsgrupper av indisk härkomst i övriga världen. Den enda formellt hinduiska staten i dag är kungariket Nepal. (...)
Termen ”hinduism” är myntad under den brittiska kolonialtiden. Den utgår från begreppet hindu, som är den persiska benämningen på Indiens inhemska (icke-muslimska) invånare – i den betydelsen upptogs ordet i europeiskt språkbruk. Termen används ibland i snarare kulturell än rent religiös mening – delaktighet i indisk kultur – och inkluderar då som livsåskådning alla religioner med indiskt ursprung, även buddhism, jainism och sikhism. I vetenskapligt språkbruk brukar dock dessa tre religioner, liksom de indiska ”stamfolkens” religioner, skiljas ut. ”Hinduismen” får härigenom en negativ definition: de människor i Sydasien som inte fångas in under andra religiösa rubriker betraktas som ”hinduer”. Samma oklarhet vidlåder begreppet när det skall tidsbestämmas. Det finns ingen självklar lösning, men begreppet blir hanterligare om det inskränks till att syfta på eftervedisk religion."
Artikelförfattare: Erik av Edholm

Du kan börja med att ta en titt i webbsajten SO-rummet, som har en hel del artiklar om hinduismen - sökordet hinduism är använt
Vidare kan du botanisera i Bibblan svarars svarsarkiv som också svarar på en hel del frågor om hinduism - även här är sökordet hinduism.

Slutligen om du vill gå djupare och vidare så följ denna länk så får du en lista på ett antal böcker på svenska med ämnesordet hinduism i katalogposten så får du en känsla av vad "allt" innebär, eftersom detta bara är en mycket liten del av "allt" som handlar om hinduism.

23 oktober 2017 - 23:28

Kategorier