Allergisk mot människor?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
kan man vara allergisk mot människor? När jag är hemma själv så hostar jag inte men när mamma kommer hem så hostar jag, och när jag är på skolan hostar jag också. Vad har hänt?!
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedin är allergi:
egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne (allergen).

vårdguiden 1177 kan du söka på olika allergier och få reda på mer. För att åtgärda en eventuell egen allergi läs mer under allergiutredning. Huruvida det skulle kunna finnas en allmän människoallergi så är det väl en logisk kullerbytta. Om du vore allergisk mot människor, då skulle du alltså vara allergisk mot dig själv - eftersom du är en människa? Däremot finns det något som kallas autoimmuna sjukdomar där ditt immunsystem reagerar på (något) i den egna kroppen. Om detta kan du på vårdguiden läsa här.

20 mars 2018 - 10:31