Äldre och den digitala utvecklingen

Besvarad av Peter Borgedahl
Fråga: 
Påverkas äldre av den digitala utvecklingen? Hade behövt bra källor till frågan. Trovärdiga och inte från någon tidning.
Svar: 

Givetvis påverkas även äldre av den digitala utvecklingen. Generellt kan man säga att äldre i regel i högre grad står utanför det digitala samhället än de som är yngre. De har också generellt sämre digitala kunskaper och kan inte, vill inte eller har inte råd att delta i det digitala samhället i samma utsträckning som de som är yngre. 

Nedan kommer länkar till tre rapporter som alla tar upp äldres relation till det digitala samhället i någon mån:

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverka...
https://www.spfseniorerna.se/nyheter/ovrigt/2019/juli/rapportdigitaliser...
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/...

23 februari 2020 - 21:39