Åldersgräns på våldsamma spel?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Tror ni att åldersgräns på våldsamma spel hjälper, tror ni alltså att folk som är över 18 år fortfarande kan påverkas av våldsamma spel precis som minderåriga?
Svar: 

Statens medieråd har en del information om åldersgränserna och deras betydelse: 

Så fungerar åldersgränserna
https://statensmedierad.se/aldersgranserforfilm/fordigsomserfilm/safungeraraldersgranserna.722.html
Vanliga frågor och svar
https://statensmedierad.se/aldersgranserforfilm/fordigsomserfilm/vanligafragorochsvar.724.html

Följande artiklar bidrar med andra synpunkter:

Tonåringar och dataspel
http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/barn-och-familj/tonaring/tonaringar-och-spel
Datorspel påverkar hela livet
https://www.jp.se/article/kronika-datorspel-paverkar-hela-livet/

13 september 2017 - 10:13

Kategorier