Albinism

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Är det vanligt att människor lider av albinism? Har människor med albinosjukdom röda ögon? Har de något funktionshinder?
Svar: 

Hej!

Tack för att Du vänder Dig till "Bibblan svarar"! :)

Socialstyrelsen har en mycket utförlig artikel om albinism inklusive källhänvisningar för ytterligare förkovran och kontaktuppgifter.

För att svara på Dina frågor så framgår det i artikeln

  1. att det på ett ungefär finns "..de båda klassiska formerna av albinism hos 5 per 100 000 personer i Sverige. Det totala antalet personer i landet med de båda klassiska formerna av albinism beräknas uppgå till cirka 500 personer. Okulär albinism är vanligare bland män än kvinnor. Mellan 0,5 och 1 procent av befolkningen anses dock ha någon form av ögon- eller synförändringar som kan relateras till lindrigare former av albinism."
  2. att röda ögon kan uppträda ibland, men inte alltid. Albinism är en ärftlig pigmentstörning som påverkar ögonen i olika grad, i alla former av albinism.
  3. att människor med albinism ofta ...har svag syn eller en lindrig synskada. Grav synskada kan förekomma men är ovanligt."

//Nisse
 

22 november 2017 - 9:48

Kategorier