Afrikanska arbetare i Kina

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
200 000 afrikaner arbetar i Kina. Vad arbetar de med?
Svar: 

Afrikaner som arbetar i Kina är ofta handlare och entreprenörer. De gör affärer och exporterar kinesiska varor till sina hemländer eller är småföretagare. Det är dessutom många studenter från afrikanska länder som väljer att studera i Kina. 

Guangzhou har sedan början av 1990-talet varit den stad i Kina där flest afrikaner lever och arbetar. Sedan mitten av 2010-talet har dock antalet immigranter i staden stadig minskat till följd av striktare migrationsregler. 

Du kan läsa mer på:

5 juli 2020 - 8:30