Accent?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför heter det grav accent och akut accent ? Vaddå grav och akut ? Ä r det grav i betydelsen allvarlig ?
Svar: 

Tyvärr har jag inte lyckats lokalisera en föklaring till varför det heter akut och grav accent, bara att det heter likadant på olika språk.

I korthet handlar det om hur tonhöjden markeras i ordet:

Grav accent och tonhöjden sänks under uttalet av den ordstavelse som har huvudtryck

Akut accent och tonhöjd stiger en aning under uttalet av den ordstavelse som har huvudtryck

Du kan läsa om det på exempelvis NE.se:
Nationalencyklopedin, accent. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/accent (hämtad 2017-09-13)
Nationalencyklopedin, grav accent. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grav-accent (hämtad 2017-09-13)
Nationalencyklopedin, akut accent. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/akut-accent (hämtad 2017-09-13)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ordaccent
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grav_accent
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_accent
https://en.wikipedia.org/wiki/Grave_accent
https://en.wikipedia.org/wiki/Acute_accent

12 september 2017 - 22:28

Kategorier