Aborterade foster?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad händer med aborterade foster? Var hamnar de någonstans?
Svar: 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd  är  "att abortmaterial från spontana och legala aborter som inträffar före utgången av 12:e graviditetsveckan bör omhändertas i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd om hantering av riskavfall inom hälso- och sjukvården."

SOSFS 1990:8

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort

Du kan även läsa om riskavfall på Socialstyrelsens hemsida

 

7 mars 2019 - 11:49

Kategorier