Abort efter vecka 18

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Hej! Jag håller på med ett skolarbete om abort och undersöker varför det krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsen efter vecka 18. Jag har lite svårt att hitta info om det. Jag får mestadels träffar på varför det endast sker om det är fara för kvinnans liv, om det är efter vecka 22. Stort tack för hjälpen!
Svar: 

Du hittar information på RFSL:s webbplats. Där står bland annat: "Abort efter vecka 18 är tillåtet om det finns ”synnerliga skäl”. Det vanligaste skälet till en sen abort är att man upptäckt fosterskador. Senare abort kan också beviljas av sociala skäl – till exempel om den som är gravid är mycket ung, har svåra livsförhållanden eller missbruk."

I denna Powerpoint-presentation som tar upp Rättsliga rådets praxis för sen abort från SFOG-veckan 2016 kan du hitta klargörande statistik. (SFOG är en förening för svenska gynekologer-obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare.)

 

18 februari 2020 - 18:03

Kategorier