Abort

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
Hej! Jag skulle vilja veta hur gamla fostren är som aborteras i Sverige?
Svar: 

Hej!
Aborträtten i Sverige sedan 1974 regleras i lagen , abortlag (1974:595) och där står det att den som är gravid har rätt att avbryta graviditeten tom vecka 18. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/abortlag-1974595_sfs-1974-595 Själva statistiken år för år kan du läsa om eller ladda ner från Socialstyrelsens hemsida. http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/graviditet/Sidor/abort.aspx#  
Vänligen!
Amela

8 april 2017 - 13:13

Kategorier