97% av alla våldtäkter begås av män. Varför är det så?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
97% av alla våldtäkter begås av män. Varför är det så? Varför är det flest män som våldtar? Och varför våldtar dem? Vad är anledningen till att män våldtar? Tack för svar!
Svar: 

Ett område där det finns väldigt många olika uppfattningar, myter och åsikter, men en bra utgångspunkt  är den fakta och statistik som finns på  Brottsförebyggande rådets webbplats samt på Brottsrummet:

Våldtäkt och sexualbrott
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
Sexualbrott
http://www.brottsrummet.se/sv/sexualbrott

När det gäller orsaker och anledningar finns en del information att hämta i följande artiklar och rapporter:

Det här är män som våldtar
http://www.expressen.se/debatt/det-har-vet-jag-om-man-som-valdtar/
Sexuellt våld
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/sexuellt-vald/
Sju perspektiv på våldtäkt
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/75/NCK_Antologi_sjuperspektiv_www_kap05.pdf
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer
https://www.amnesty.se/upload/files/2011/05/04/mans-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer-amnesty.pdf

Och till slut ett boktips i ämnet:
En riktig våldtäktsman : en bok om samhällets syn på våldtäkt / av Katarina Wennstam, 2004
 

23 mars 2017 - 18:28