Äktenskapsbalken 7:4

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
1994 hette det i äktenskapsbalken att hyres- jordbruks- resp. rörelsefastighet inte kan betraktas som makars gemensamma bostad. Den regeln förefaller borttagen i senare skrivning. Är detta korrekt?
Svar: 

Svaret jag fick från Juristjouren i Lund är: 7:4 ÄktB reglerar vad som är makars gemensamma bostad. Paragrafen har alltid haft samma lydelse (förutom tillägget av punkt 4 vilket kom 1991).
Du kan också titta på det här rättsfallet från hovrätten, http://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH009044.htm och på den här uppsatsen från Lunds universitet, lup.lub.lu.se/record/3625889/file/3625915.pdf‎ som är relevant för din fråga.
Titta också för förhållandet till Sambolagen, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementsserien...

Vänliga hälsningar,
Sofia Murray

8 april 2014 - 11:28

Kategorier