1979 infördes ett totalförbud mot barnaga

Besvarad av Anna Ragnarsson
Fråga: 
1979 infördes ett totalförbud mot alla former av barnaga i svensk rätt, och enligt flera nutida tidningsartiklar mottogs detta förbud inte särskilt väl av dåvarande samhällsopinionen, som ville fortsätta kunna disciplinera sina barn med fysiskt våld. Stämmer detta enligt någon attitydundersökning från -79 eller enligt någon annan förstahandskälla?
Svar: 

Hej!

Jag hittar flera intressanta rapporter där man beskriver vägen fram till förbudet 1979 bla dessa:
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents...

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/11/Kroppslig_bes...

Det finns också en statlig utredning med titeln SOU 2001:18 Barn och misshandel - En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet

som har en diger innehållsförteckning där du kan hitta tips på fler källor. Utredningen hittar du här:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utrednin...
 

I dessa rapporter kan man läsa att det gjordes en studie 1980 för att ta reda på den svenska allmänhetens inställning till kroppsaga. Den kallas SUSA-studien (Studier av Utgångsläget inför den Svenska Anti-aga lagen). I studien intervjuade man föräldrar om deras uppfostringsvanor. Studiens slutrapport heter Allt vad i gören---. Om du vill läsa den kan du vända dig till ditt lokala bibliotek och be att de lånar in boken åt dig. Ibland tar biblioteken ut en liten kostnad för detta. Här ser du mer info om boken och även vilka bibliotek i Sverige som har den.

http://libris.kb.se/bib/7605028

 

 

12 maj 2020 - 17:14