1. Vilken sorts böcker finns under Pu?

Besvarad av Eva Arrander
Fråga: 
1. Vilken sorts böcker finns under Pu på biblioteket? 2. När etiketten REF står på en bok får den inte lånas hem. Vad betyder förkortningen?
Svar: 
  1. Under avdelning Pu hittar du böcker om datorer, datorsystem och databehandling.
  2. Etketten REF står för Referenslitteratur.
20 december 2011 - 10:06