Kristin Sjöberg

Bibliotekarie på Kungliga biblioteket, Enheten för Användarservice.

Jag är särskilt intresserad av textilhistoria, slöjd, kulturhistoria, psykologi och dans.