Barn- och ungdomsbibliotekarie på Landskrona stadsbibliotek.

Barn- och ungdomsbibliotekarie på Landskrona stadsbibliotek.