Varför har tigrar ränder?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Varför har tigrar ränder?
Svar: 

Ränderna varierar från svart till grått och brunt. De flesta tigrar har drygt 100 ränder. Varje individ har ett eget unikt mönster av ränder. Mönstret tycks ha betydelse för tigerns överlevnad genom att det gör att bytesdjuren har svårt att se den. Mönstret finns förutom i pälshåren också i själva huden. (Källa: Djur & Natur http://www.djur-natur.se/djur/tiger/)

14 juni 2018 - 10:10