Therese Hammarsten

Om mig

Jag arbetar som folk- och skolbibliotekarie i Eslövs kommun. Är speciellt intresserad av medie- och informationskunnighet och digitalisering. På fritiden vill jag skapa musik och klappa hästar.

Mina tidigare svar