Raz Sanatkar Modabber

Raz Sanatkar Modabber

Jag är unga vuxna bibliotekarien vid Alingsås Bibliotek, Alingsås Kulturhus. Här arbetar jag läsfrämjande med/för min målgrupp, de mellan 16-30 år. Jag skapar program, aktiviteter, m.m. och jag har huvudansvaret för unga vuxnas bestånd och för fantasyhyllan.

Mina tidigare svar