Peter Borgedahl

Peter Borgedahl

Arbetar som bibliotekarie i Järfälla. Har studerat bland annat kultur, musik, litteratur, statsvetenskap och språk. Gillar, utan inbördes ordning, symbolbetonad musik, tung litteratur, katter, fotboll, Star Trek, samhällsfrågor, löpning och mycket annat.

Mina tidigare svar