Monica Jansson

Jag arbetar på Bibliotek Sundbyberg - Signalfabriken där jag är samordnare för media på fackavdelningen.
Har jobbat som gymnasiebibliotekarie och med vuxnas lärande. Är intresserad av konst, arkitektur och design.
Friluftsliv, särskilt segling är också kul.

Mina tidigare svar