Mona Stahl

Jag arbetar som bibliotekarie vid Sandvikens Folkbibliotek, där jag är filialansvarig och tidskriftsansvarig. Mina intressen är breda från kultur, litteratur, humaniora till biologi, ekologi och miljövård.

Mina tidigare svar