Mats Nordström

Bibliotekarie

Jag arbetar främst med webbplats och sociala medier på Stadsbiblioteket i Malmö. Jag handleder också i grundläggande IT i vårt Lärcentrum. På fritiden gillar jag att titta på TV-serier och film, gärna åt science fiction-hållet.

Mina tidigare svar