Martin Lövstrand

Arbetar som bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek. Just nu med facklitteratur i alla ämnen. Mina särskilda ansvarsområden är idag miljö, medicin och språk. Men jag har också  jobbat många år med skönlitteratur, litteraturvetenskap och poesi. Är också utbildad trädgårdsmästare. Några av mina intressen är Klassisk skönlitteratur, latin och botanik.

Mina tidigare svar