Lisa Thunberg

Jag arbetar som barn- och ungabibliotekarie på vårt huvudbibliotek samt på vårt filialbibliotek, som är ett integrerat skol- och folkbibliotek. Jag arbetar med läsfrämjande frågor kring barn och unga.

Mina tidigare svar