Lena Airi Palm Borden

Finns på Härnösands bibliotek. Webbredaktör , programverksamhet för vuxna, marknadsföring & visningar. På biblioteket har jag ämnesansvar för religion, teknik, hem och hushåll, ekonomi och medicin.

Specialområde:

Mina tidigare svar