Kristina Apelqvist

Jag arbetar på Gottsundabiblioteket i Uppsala. Jag är allmänspecialist: jag intresserar mig för det mesta, men är inte expert på något. Stadiga intressen är språk och lingvistik, dystopier, naturkunskap och pappslöjd. Jag vill inte boktipsa om kärlek, filosofi, sport eller psykologi.

Mina tidigare svar