Katarina Norén

Jag arbetar som bibliotekarie på Falköpings bibliotek. Där ansvarar jag i första hand för facklitteraturen för vuxna och fjärrlån. Jag är också filialföreståndare på filialen i Floby. När jag inte arbetar ägnar jag mig mycket åt hästar och dans. Tidigare arbetade jag som djurskötare inom mjölkproduktion.

Mina tidigare svar