Katarina Larsson

Jag arbetar som barnbibliotekarie på Sandvikens folkbibliotek. En stor del av min arbetstid ägnar jag åt att hjälpa barn, ungdomar, föräldrar och pedagoger att hitta den "perfekta" boken.

Mina tidigare svar