Karin Wendel

Förutom biblioteksverksamhet har vi också turistbyrå och informationskontor med samhällsvägledning på Bromölla bibliotek, där jag sedan länge arbetar. Jag är bibliotekarie som emellanåt också kallar mig konsumentvägledare.

Mina tidigare svar