Jonas Nordebrand

Bibliotekarie

Bibliotekarie på Kungliga biblioteket. Arbetsområden: förvärv av humanistisk forskningslitteratur (tyska och engelska) och suecana, publikt arbete två dagar i veckan. 

Intressen: filosofi och psykologi, kultur- och litteraturhistoria.

Bibliotekarie

Specialområde: