Jessica Olsson

Jessica Olsson

Jobbar på Stadsbiblioteket i Norrköping på avdelningen Media/Katalog. Jobbar bl a i informationsdisken, med nyhetshyllan och filmer/spel. Hjälper även till med fjärrlånen.

Mina tidigare svar