Ingrid Boström

Jag arbetar som musikbibliotekarie på Borås Stadsbibliotek. På min fritid är jag instruktör i Borås Brukshundklubb och World-of-Warcraftspelare. När jag hinner, läser jag fantasy, ser på Big Bang Theory och lyssnar på bluegrass. Jag är religionshistoriker med lite litteraturvetenskap och tyska i min fil.mag. Jag har börjat läsa arkeologi bara för att det är kul.

Specialområde:

Mina tidigare svar