Gustav Hedlund

Gustav Hedlund

Jobbar på Norrköpings Stadsbibliotek med främst arbetsplatsutlåning och med tillgängliggörande verksamhet för personer med läshinder, utöver tjänstgöring i informationsdiskar. Jag har bland annat studerat socialt arbete och maktstrukturer i samhället.

Mina tidigare svar