Frida Rönnbäck

Jag är bibliotekarie på Umeå stadsbibliotek, och ansvarar för inköp av böcker för barn och unga på andra språk än svenska. Givetvis läser jag massor av barn- och ungdomsböcker, och tycker att fler vuxna borde läsa dem också! När jag läser vuxenlitteratur väljer jag helst postapokalyptiska skildringar och fantastik, gärna på engelska.

Mina tidigare svar