Björn Andersson

Bibliotekarie på Helsingborgs bibliotek

 Arbetar med bland annat digital inkludering. Road av matlagning, informationssäkerhet och lösenord med mera.

Specialområde:

Mina tidigare svar