Åsa B Nilsson

Jag är bibliotekarie på Eslövs stadsbibliotek. Där jobbar jag främst med ämnena geografi, historia, etnologi, teknik och matematik. Jag är intresserad av samhälls- och miljöfrågor och lyssnar en hel del på radio - inte minst australiensiska Radio National.

Specialområde:

Mina tidigare svar