Anna Sahlen

Journalist

Jag jobbar på Umeå stadsbibliotek, främst med webbplatsen Minabibliotek. Jag kan lite om mycket och tycker att det är roligt att hjälpa till att hitta svar.

Specialområde:

Mina tidigare svar