Senaste svar:

Skillnaden mellan kolonialism och imperialism?

10 april 2014 - 16:42

Hej! Jag hittar en längre resonerande artikel i detta ämne på följande sida http://www.grinell.se/modernitetens%20tvilling.html Imperialism är en utrikespolitisk inriktning som syftar till behärskning av områden (långt) utanför de egna gränserna speciellt om stormaktspolitiken före första världskriget och då alltid om politisk dominans. Numera ofta allmännare om ekonomisk behärskning (av u-länder), militära övergrepp o.d.

Situationen i Rwanda.

10 april 2014 - 15:25

Hej! Din fråga är avancerad och komplex och jag ska inte försöka att svara på den. Landguiden som utges av Utrikespolitiska Institutet, innehåller svårfunnen fakta om jordens alla länder. Bland rubrikerna kan du klicka på "ekonomi, naturtillgångar och energi, modern historia samt sociala förhållanden, för att nämna några. Se: https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Rwanda

Sidor