Senaste svar:

Dikt av Robert Louis Stevenson översatt till svenska?

19 augusti 2014 - 15:10

Enligt LIBRIS – den nationella bibliotekskatalogen finns det få samlingar med dikter av Robert Louis Stevenson översatta till svenska. Och som synes hann Stevenson skriva en hel del poesi under sin livstid. Den åsyftade dikten verkar också komma från hans opublicerade kvarlåtenskap. Därför är chansen väldigt liten att den finns översatt.

Sidor