Senaste svar:

Ernest Hemingway. Jag undrar o

18 oktober 2014 - 13:04

Hej! 
Novellen kom ut 1938 och handlar om Hemingways upplevelser under det spanska inbördeskriget som utkämpades 1936-1939. Historien bygger på symbolen med Fjärilen och stridsvagnen. Berättelsen handlar om en barnslig och skojfrisk man som dödas när han skojfriskt sprutar vatten på en kypare. Mannen förstår inte det spända läget i staden som har varit i krig i två år och får betala med sitt liv. Efter mordet beskrivs händelsen i form av en allegori;  mannens glädje kommer i kontakt med krigets allvar "likt en fjäril och stridsvagn".

Vad heter det typsnitt som anv

17 oktober 2014 - 11:49

1841 påbörjades tryckningen av Generalstabens topografiska kartor. Engelska antikvan var dominerande som typform under 1800-talet. De svenska tryckerierna importerade Engelsk antikva från Tyskland, där den började användas på 1840-talet och blev dominerande och förekom i många varianter. Vid sidan av den dominerande Engelska antikva har också Fransk antikva används mycket i de nordiska länderna., från senare delen av 1800-talet och långt in på 1900-talet.Den Franska antikvan är något kraftigare och har en strängare form än den engelska, som är mer spröd och har ofta en relativt smal form.

Sidor