Senaste svar:

Varför bildas skuggor och varför ser dom större ut om man har föremålet nära ljuskällan?

14 maj 2013 - 14:56

Hej!
På Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Skugga) får man det här svaret:
Skugga är ett mörkare område som kan observeras bakom en ogenomskinlig eller endast delvis genomskinlig kropp av något slag som helt eller delvis skymmer en ljuskälla, till exempel solen. En snittyta genom det skuggade området visar en tvådimensionell figur i form av en mörkare siluettform som liknar det skymmande objektet. Den kan observeras till exempel på en vägg eller på marken.

Jämförelse av EU-rätten och Sveriges grundlagar

13 maj 2013 - 13:16

Jag har inte kunnat hitta någon enstaka källa som fokuserar enbart på jämförelse, men däremot finns mycket av det du söker inbakat i generella böcker om EU-rätt. Några titlar som jag tror du skulle kunna titta på är bland annat "Europarätten - En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen" av Nilsson & Lundberg och "EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning" av Hettne & Otken Eriksson. Båda böckerna har kapitel som fokuserar på tillämpningen av EU-rätten på nationellt plan. Du kan läsa mer på följande två hemsidor:

EU-upplysningen - EU och de svenska grundlagarna
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svens...

Europeiska kommissionen - tillämpning av EU-rätten
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_sv.htm

Sidor